Phong cách phòng của chúng tôi

Boutique Boutique của chúng tôi đi kèm với 3 phòng Vintage khác nhau. Phòng gia đình là phòng lớn nhất, Phòng Deluxe Giường Đôi và Phòng Giường Đôi Hạng Tiết kiệm